Giải pháp

Phần mềm quản lý giờ giảng và nghiên cứu khoa học
20/04/2018 12:00:00 SuperUser Account 0 717
Phần mềm quản lý giờ giảng TMS được xây dựng nhằm mục đích quản lý, theo dõi, tính toán khối lượng giảng dạy, khối lượng nghiên cứu khoa học và quy đổi các giờ công việc khác nhau như chấm thi, coi thi, chấm luận văn, luận an, hướng dẫn luận văn, luận án, tiểu luận, để làm căn cứ xác định khối lượng công tác của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong các cơ sở đào tạo bậc Đại học, CĐ, THCN và các Học viện.
Giải pháp Phần mềm quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO
20/04/2018 12:00:00 SuperUser Account 0 433
Phần mềm Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO hay còn gọi là ISO online tạo ra một môi trường cho phép trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi giữa các thành viên trong Công ty và có thể với đối tác bên ngoài. Giảm thời gian hoàn thành công việc, giảm lãng phí, tăng năng suất, quản lý dữ liệu theo cách tập trung và thống nhất
Giải pháp phần mềm Quản lý di sản
20/04/2018 12:00:00 SuperUser Account 0 518
Phần mềm Quản lý di sản do công ty Bestsolution phát triển là một giải pháp tổng thể quản lý cơ sở dữ liệu tập trung quy mô toàn quốc, toàn tỉnh. Phần mềm được thiết kế phù hợp để triển khai trên cơ sở hạ tầng CNTT hiện có của các đơn vị và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công nghệ, kỹ thuật theo chuẩn mới ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Giải pháp quản lý hiện vật Bảo tàng
20/04/2018 12:00:00 SuperUser Account 0 413
Giải pháp quản lý và trưng bày hiện vật Bảo tàng do BestSolution nghiên cứu và phát triển, phần mềm quản lý theo 36 tiêu chí của hiện vật. Ngoài ra căn cứ vào từng đơn vị Bảo tàng cụ thể BestSolution có thể cài đặt thêm các tiêu chí để phù hợp với nghiệp vụ của từng Bảo tàng.
Giải pháp Thư viện điện tử, thư viện số
20/04/2018 12:00:00 SuperUser Account 0 426
Phần mềm Quản lý Thư viện iLib được lập trình và phát triển trên cơ sở quản lý các đầu sách, báo, tạp chí, tài liệu, luận văn phù hợp với Tất cả các loại hình Thư viện tại Việt Nam.
Bạn cần hỗ trợ?