Giải pháp cho cơ quan, tổ chức

Giải pháp phần mềm Quản lý di sản
20/04/2018 10:45:18 SuperUser Account 0 518
Phần mềm Quản lý di sản do công ty Bestsolution phát triển là một giải pháp tổng thể quản lý cơ...
Giải pháp quản lý hiện vật Bảo tàng
20/04/2018 10:28:48 SuperUser Account 0 413
Giải pháp quản lý và trưng bày hiện vật Bảo tàng do BestSolution nghiên cứu và phát triển, phần...
Giải pháp Thư viện điện tử, thư viện số
20/04/2018 10:23:04 SuperUser Account 0 426
Phần mềm Quản lý Thư viện iLib được lập trình và phát triển trên cơ sở quản lý các đầu sách, báo,...
Bạn cần hỗ trợ?