Giải pháp cho cơ quan, tổ chức

Giải pháp phần mềm Quản lý di sản
20/04/2018 10:45:18 SuperUser Account 0 76
Phần mềm Quản lý di sản do công ty Bestsolution phát triển là một giải pháp tổng thể quản lý cơ...
Giải pháp quản lý hiện vật Bảo tàng
20/04/2018 10:28:48 SuperUser Account 0 75
Giải pháp quản lý và trưng bày hiện vật Bảo tàng do BestSolution nghiên cứu và phát triển, phần...
Giải pháp Thư viện điện tử, thư viện số
20/04/2018 10:23:04 SuperUser Account 0 88
Phần mềm Quản lý Thư viện iLib được lập trình và phát triển trên cơ sở quản lý các đầu sách, báo,...
Bạn cần hỗ trợ?