Giải pháp cho cơ quan, tổ chức

Giải pháp phần mềm Quản lý di sản
20/04/2018 12:00:00 SuperUser Account 0 469
Phần mềm Quản lý di sản do công ty Bestsolution phát triển là một giải pháp tổng thể quản lý cơ sở dữ liệu tập trung quy mô toàn quốc, toàn tỉnh. Phần mềm được thiết kế phù hợp để triển khai trên cơ sở hạ tầng CNTT hiện có của các đơn vị và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công nghệ, kỹ thuật theo chuẩn mới ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Giải pháp quản lý hiện vật Bảo tàng
20/04/2018 12:00:00 SuperUser Account 0 379
Giải pháp quản lý và trưng bày hiện vật Bảo tàng do BestSolution nghiên cứu và phát triển, phần mềm quản lý theo 36 tiêu chí của hiện vật. Ngoài ra căn cứ vào từng đơn vị Bảo tàng cụ thể BestSolution có thể cài đặt thêm các tiêu chí để phù hợp với nghiệp vụ của từng Bảo tàng.
Giải pháp Thư viện điện tử, thư viện số
20/04/2018 12:00:00 SuperUser Account 0 387
Phần mềm Quản lý Thư viện iLib được lập trình và phát triển trên cơ sở quản lý các đầu sách, báo, tạp chí, tài liệu, luận văn phù hợp với Tất cả các loại hình Thư viện tại Việt Nam.
Bạn cần hỗ trợ?