Tags: giải pháp cho bảo tàng

Giải pháp quản lý hiện vật Bảo tàng
20/04/2018 12:00:00 SuperUser Account 0 379
Giải pháp quản lý và trưng bày hiện vật Bảo tàng do BestSolution nghiên cứu và phát triển, phần mềm quản lý theo 36 tiêu chí của hiện vật. Ngoài ra căn cứ vào từng đơn vị Bảo tàng cụ thể BestSolution có thể cài đặt thêm các tiêu chí để phù hợp với nghiệp vụ của từng Bảo tàng.
Bạn cần hỗ trợ?