Tags: phần mềm quản lí di sản

Giải pháp phần mềm Quản lý di sản
20/04/2018 12:00:00 SuperUser Account 0 469
Phần mềm Quản lý di sản do công ty Bestsolution phát triển là một giải pháp tổng thể quản lý cơ sở dữ liệu tập trung quy mô toàn quốc, toàn tỉnh. Phần mềm được thiết kế phù hợp để triển khai trên cơ sở hạ tầng CNTT hiện có của các đơn vị và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công nghệ, kỹ thuật theo chuẩn mới ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bạn cần hỗ trợ?