Tags: thư viện điện tử

Giải pháp Thư viện điện tử, thư viện số
20/04/2018 12:00:00 SuperUser Account 0 387
Phần mềm Quản lý Thư viện iLib được lập trình và phát triển trên cơ sở quản lý các đầu sách, báo, tạp chí, tài liệu, luận văn phù hợp với Tất cả các loại hình Thư viện tại Việt Nam.
Bạn cần hỗ trợ?